Hukuka Saygımız

Şirketler tüm faaliyetlerinde yasalarca belirlenmiş kurallara uygun hareket eder. Yasa dışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.

Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygunluğunu kontrol eder ve gerekli takibi yapar.

Şirketler vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler.