Kurumsal Kimlik

Demirtepe Tekstil siyah metin, sol kısımda mavi renk argüman yer almaktadır.